Om te voorkomen dat water in een pan overkookt, Overkoken van water voorkomenleg je een houten pollepel op de pan.