Laat de moddervlek opdrogen en borstel vervolgens de modder eraf. ModdervlekkenDep de resten met lauw water met azijn.
Laat het textielstuk eventueel een nacht inweken in sop.